Misiunea si viziunea scolii

 VIZIUNEA

 

ȘCOALA NOASTRĂ ESTE UN LĂCAȘ DE EDUCAȚIE A TINERILOR PENTRU BUNA INTEGRARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ, O RAMPĂ DE LANSARE DE LA MICA LA MAREA COMUNITATE”.

 

MISIUNEA

 

            .   ,,Școala noastră valorifică zestrea culturală și spirituală moștenită a comunității , dă societății în schimbare tineri apți de a deveni oameni flexibili, capabili de integrare rapidă și eficientă în comunitate.

     Suntem deschiși pentru toți elevii asigurându-le șanse egale să-și formeze capacitate de comunicare si relaționare interpersonală, principii morale sănătoase , deprinderi de a utiliza informația pe tot parcursul vieții, abilități practice favorabile dezvoltării personalității ca întreg.

       Identificăm si dezvoltăm calitațile si aptitudinile fiecărui elev , care să atingă cele mai înalte performanțe de care este capabil.

       Încurajăm fermitatea, disciplina susținută, care dă naștere minților active si bunei sănătăți.

       Aflându-ne într-o permanentă colaborare cu părinţii, biserica , primăria și poliția, şcoala noastră educă elevii astfel încât să poată face faţă problemelor complexe ale vieţii , cultivând neîncetat spiritul de colaborare şi muncă în echipă pentru a crea un mediu cultural folositor tuturor locuitorilor comunei Bobota.”